REGULAMIN SERWISU EKSPRESÓW

  1. Serwis Koffice diagnozuje dostarczony przez Klienta sprzęt. Koszt diagnozy wynosi 50 pnl netto. W przypadku gdy Klient zdecyduje się na naprawę opłata nie jest pobierania.
  1. Czas naprawy wynosi do 14 dni, chyba, że zostało ustalone z Klientem inaczej. Czas naprawy może zostać wydłużony w przypadku konieczności zamówienia części u producenta, niezbędnych do naprawy urządzenia.
  1. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części zamiennych.
  1. W przypadku braku możliwości naprawy, serwis zastrzega sobie ewentualność zwrotu sprzętu Klientowi z nieco odmiennymi objawami, niż widoczne przed podjęciem próby naprawy. Wynika to z charakterystyki i złożoności niektórych napraw, których przeprowadzenie wymaga ingerencji w strukturę elektroniki sprzętu.
  1. Na wykonane usługi serwis udziela 2 tygodniowej gwarancji rozruchowej. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki przez uprawnionego serwisanta firmy Kaffa Rafał Kutnik.
  1. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji tzn. dostarczony sprzęt jest sprawny technicznie lub awaria obejmuje usterkę inną niż usunięta wcześniej przez serwis, serwisant wykona ponowną diagnostykę sprzętu po czym przedstawi kosztorys Klientowi na zasadach nowej usługi serwisowej.
  1. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta, do jego ponownego dostarczenia do serwisu, bez względu na to, że ponowna usterka została zgłoszona znacznie wcześniej.
  1. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi, oraz dostarczenie sprzętu z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.
  1. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny naprawy, pomniejszony o koszt odprowadzonego podatku do U.S. w terminie 14 dni od odebrania sprzętu z serwisu.
  1. Klient powinien sprzęt odebrać w terminie 14 dni od zawiadomienia o zakończeniu wykonywania usługi. Nieodebranie sprzętu z serwisu w tym terminie, jest równoznaczne z wykupieniem przez Klienta usługi magazynowania sprzętu pozostawionego w serwisie w kwocie 10 zł netto/za tydzień.